ตารางเรียน ป.6 ช่วงปิดภาคตุลาคม ที่ 3.2567 

 

ตารางเรียนประจำปี 2567 ช่วงการเรียนรู้ที่ 1-4 ระดับชั้น ป.1-ป.6 มีคอร์สพื้นฐาน และคอร์สแข่งขัน

ตารางเรียน ป.1 ช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ 1.2567(สอนสดจบแล้ว สามารถซื้อเทปได้)

ตารางเรียน ป.2 ช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ 1.2567(สอนสดจบแล้ว สามารถซื้อเทปได้)

ตารางเรียน ป.3 ช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ 1.2567(สอนสดจบแล้ว สามารถซื้อเทปได้)

ตารางเรียน ป.4 ช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ 1.2567(สอนสดจบแล้ว สามารถซื้อเทปได้)

ตารางเรียน ป.5 ช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ 1.2567(สอนสดจบแล้ว สามารถซื้อเทปได้)

ตารางเรียน ป.6 ช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ 1.2567(สอนสดจบแล้ว สามารถซื้อเทปได้)

ตารางเรียนช่วงเปิดเทอมต้น 2.2567 ระดับชั้น ป.1-ป.2

ตารางเรียนช่วงเปิดเทอมต้น 2.2567 ระดับชั้น ป.3

ตารางเรียนช่วงเปิดเทอมต้น 2.2567 ระดับชั้น ป.4

ตารางเรียนช่วงเปิดเทอมต้น 2.2567 ระดับชั้น ป.5

ตารางเรียนช่วงเปิดเทอมต้น 2.2567 ระดับชั้น ป.6

 ตารางเรียน ป.1-ป.2 ช่วงปิดภาคตุลาคม ที่ 3.2567

ตารางเรียน ป.3 ช่วงปิดภาคตุลาคม ที่ 3.2567

ตารางเรียน ป.4 ช่วงปิดภาคตุลาคม ที่ 3.2567

 ตารางเรียน ป.5 ช่วงปิดภาคตุลาคม ที่ 3.2567

ตารางเรียน ป.6 ช่วงปิดภาคตุลาคม ที่ 3.2567

รายละเอียดคอร์สรายปี olympic ระดับประถมต้น ประจำปี 2567

รายละเอียดคอร์สรายปี Olypic ป.5 เพื่อเตรียมเข้า ม.1 และสนามแข่งขันต่างๆ ประจำปี 2567

รายละเอียดคอร์สรายปี Olympic ป.6 เพื่อสอบเข้า ม.1 ปี 2567 (สำหรับสอบปี 2568)

รายละเอียดคอร์สรายปี Gifted ป.6 เพื่อสอบเข้า ม.1 ปี 2567 (สำหรับสอบปี 2568)

แผนผังการเรียนนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

 ใบลงทะเบียน