ปกหน้า โบรชัวร์ปี2565+ขั้นตอนการสมัครเรียน

ใบลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน สอบเข้า ม.1

ความประทับใจนักเรียน ปี2565

แผนผังการเรียนนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6

ตารางเรียนแบบทั้งปี Olympic ป.6+ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าเข้าม.1วิชาคณิตศาสตร์แวะวิทยาศาสตร์

ตารางเรียนแบบทั้งปี Pre-Olympic ป.5 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตารางเรียนแบบทั้งปี Olympic ป3-4 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Gifted คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ป.6

ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเพื่อสอบเข้า ม1

Special Focus โค้งสุดท้ายรอบสามัญ ปี65-66

ตารางเรียน ช่วงการเรียนรู้ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และเนื้อหาการสอน

ตารางเรียน ช่วงการเรียนรู้ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเนื้อหาการสอน

ตารางเรียน ช่วงการเรียนรู้ที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และเนื้อหาการสอน

ตารางเรียน ช่วงการเรียนรู้ที่ 4 ปีการศึกษา 2565 และเนื้อหาการสอน

ปฏิทิน ปี2565

แผนที่โรงเรียน