(66) 2354-6220
ด.ช.ภคิน พงศ์โรจน์เผ่า (น้องปั๋ง)

ด.ช.ภคิน พงศ์โรจน์เผ่า (น้องปั๋ง)

– สอบได้ ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการ GATE PROGRAM ปี 2556 – ได้รับเหรียญทอง คณิตศาสตร์ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2555 และ 2556 – ได้รับเหรียญทอง คณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2555 – ได้รับเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2555 –...
ด.ช.จิรวิชญ์ อิศวเรศตระกูล (น้องเจได)

ด.ช.จิรวิชญ์ อิศวเรศตระกูล (น้องเจได)

– สอบได้ ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน ปี 2556 – สอบได้ ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการ GATE PROGRAM ปี 2556 – สอบได้ ม.1 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ปี 2556 – ได้รับเหรียญทอง คณิตศาสตร์ สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปี 2556 –...