(66) 2354-6220
ด.ญ.อลีนา ภัณพ์กิจนิรันดร (น้องนนนี่)

ด.ญ.อลีนา ภัณพ์กิจนิรันดร (น้องนนนี่)

– สอบได้ ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โครงการ Gifted วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1 ปี 2556 หนูเริ่มเรียนกับครูอ๊อบและครูดวง ตอนอยู่ชั้น ป.5 หนูเรียนคอร์ส Fundamental ป.5 พอขึ้นชั้น ป.6 หนูเรียนคอร์ส Fundamental ป.6 และคอร์ส Olympic Math ป.6 และ Olympic...
ด.ช.พงศ์พล แดนพิพัฒน์ (น้องก้อง)

ด.ช.พงศ์พล แดนพิพัฒน์ (น้องก้อง)

– สอบได้ ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน ปี 2556 – สอบได้ ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการ Gifted วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ปี 2556 – สอบได้ ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี 2556 ครูอ๊อบเป็นคุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนสนุก และสอนดีมาก...
ด.ช.ปัณณธร ภัณพ์กิจนิรันดร (น้องหนึ่ง)

ด.ช.ปัณณธร ภัณพ์กิจนิรันดร (น้องหนึ่ง)

– สอบได้ ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน ปี 2556 – สอบได้ ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โครงการ Gifted วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 4 ปี 2556 – ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการสสวท. วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555 – ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง...
ด.ญ.แพรสุนันท์ จันทร์พานิช (น้องแพร)

ด.ญ.แพรสุนันท์ จันทร์พานิช (น้องแพร)

– ได้รับเหรียญเงิน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปี 2555 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (ประเภททีม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการสมาคมคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 หนูเริ่มเรียนกับศูนย์ความรู้ อ.อ๊อบ...
ด.ช. ณพ เติมตฤษณา (น้องณพ)

ด.ช. ณพ เติมตฤษณา (น้องณพ)

– สอบได้ ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน ปี 2556 – สอบได้ ม.1 โครงการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี 2556 – ได้รับเหรียญทอง คณิตศาสตร์ สสวท. ปี 2555 – ได้รับเหรียญทอง วิทยาศาสตร์ สสวท. ปี 2555 – ได้รับเหรียญทอง...
ด.ช.ภคิน พงศ์โรจน์เผ่า (น้องปั๋ง)

ด.ช.ภคิน พงศ์โรจน์เผ่า (น้องปั๋ง)

– สอบได้ ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการ GATE PROGRAM ปี 2556 – ได้รับเหรียญทอง คณิตศาสตร์ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2555 และ 2556 – ได้รับเหรียญทอง คณิตศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2555 – ได้รับเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ สสวท. ประจำปี 2555 –...